Echipare Covid-19

Afis echipare dezechipare cu halat chirurgical sectii si triaj

Echipare (video)

Dezechipare (video)

Echipare si dezechipare echipamente protectie

Ghidul pentru Echipamentul PPE Anglia